Avastage Renault

Renault täna

Väide, et tööstus on tegevuse elemendiks, mis võimaldab keskkonnakaitseprobleemide lahendamist, on samaväärne ettevõtete sotsiaalse vastutuse võtmise tunnistamisega.


Mitte ükski suurettevõte ei saa keskenduda ainult majanduslikele tulemustele, pööramata tähelepanu kõigele, mis teda ümbritseb. Oleme kohustatud osalema nende riikide ühiskondlikus elus, kus me töötame. Meie sotsiaalne vastutus peegeldub paljudes meie poolt rakendatud meetmetes ühiskonna heaolu, haridust, arengut ja keskkonnakaitset toetavates projektides.

Carlos Ghosn, Renault' president ja peategevdirektor  

Paljude aastate kestel on Renault' kontsernile omane olnud sotsiaalne vastutus oma töötajate, klientide, aga ka meie planeedi suhtes. Seetõttu loodi aastal 2009 Korporatiivse Sotsiaalse Vastutuse Osakond (DRSE).


DRSE ülesandeks on nii korporatiivse sotsiaalse vastutuse (KSV) strateegia väljaselgitamine ja realiseerimine, kui ka kõigi kodanikuaktiivsusega seotud ürtuste valik ja organiseerimine.

Osakonna juhatus valis neli põhilist tegevussuunda: haridus, ohutus, ökoloogiliselt puhtad transpordivahendid ja areng.

Lõppeesmärgiks on korporatsiooni keskkonnamõjutuste minimeerimine ja maailma positiivse mõjutamise kasv.

DRSE ülesandeks on ka dialoog erinevate huvipoolte vahel ning informatsiooni levitamine Renault' saavutustest nendes valdkondades.


Visioon, missioon, strateegia

Ühiskonna progressi tegurina ja tegevuse efektiivsuse suurendajana on SOP (Standard Operation Procedures) Renault' kontserni liikumapanev jõud ja garantii isikute transpordivahendite tootmisse puutuva vastutustundliku suhtumise kohustuste osas.

Selle põhiülesanne on ettevõtte arengu raames algatatud tegevuste sotsiaalsete aspektide arvestamine ning selle strateegia põhineb järgmisel viiell aspektil:
• ökoloogiliselt puhaste transpordivahendite tootmisega seotud tegevus,
• töötajate vastutuse ja solidaarsuse kaasamisega seotud tegevus,
• Renault' ettevõtete paiknemisterritooriumi arengule vastav pikaajaline toetus,
• Teadmiste ja kogemuste konsolideerimine hariva infotegevuse osas.