Registreeru proovisõidule


Esinduse valik

Palun valige sobiv esindus

Valige palun mudel, mis teid huvitab

Palun valige mudel
Kontaktandmed
Palun sisestage oma perekonnanimi
Palun sisestage oma nimi
Palun sisestage kehtiv e-post
Palun sisestage kuupäev kujul aaaa/kk/pp või aaaa-kk-pp
Palun sisestage oma telefoninumber
Nõustun oma isikuandmete töötlemisega turunduslike materjalide levitamise eesmärgil.
Teie isikuandmete töötlemise aluseks on vastamine teie poolt esitatud proovisõidutaotlusele, tuginedes Töötleja seaduslikult õigustatud huvile, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679 (edaspidi GDPR) artikli 6 lõike 1 punktis f. Töötleja õigustatud huvi võimaldab vastata vormi täitmise ja edastamisega loodud kontaktile ning edastada infot võimalike proovisõidu toimumisaegade ja koha kohta. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks võidakse kasutada andmeid automaatseks asukohatuvastuseks, profiili loomiseks ja Töötleja õigustatud huvides vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile f, et välja selgitada teile proovisõiduks kõige sobivam koht.

Teie nõusolekul töödeldakse isikuandmeid ka turundusliku informatsiooni edastamise eesmärgil. Taolise töötlemise seaduslikuks aluseks on teie vabatahtlik nõusolek (artikli 6 lõike 1 punkt f). Nimetatud eesmärgi saavutamiseks võidakse kasutada andmeid automaatseks asukohatuvastuseks, profiili loomiseks ja Töötleja õigustatud huvides vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile f, mis lõpptulemusena võimaldab teile edastada täpsemat ning rohkem teie vajadustele ja huvidele vastavat informatsiooni. Me püüame pidevalt oma teenuseid parendada ning soovime edastada teile ainult teie jaoks potentsiaalselt huvipakkuvat infot – personaalseid pakkumisi.

Teie isikuandmeid töödeldakse ajaperioodi jooksul, mis on vajalik päringule vastamiseks ning proovisõidu korraldamiseks. Teie nõusolekul kaubandusliku informatsiooni edastamiseks esitatud isikuandmeid töödeldakse senikaua, kuni te pole oma nõusolekut tühistanud.

Andmed edastatakse Renault France’le ja organisatsioonidele, mis neid meie nimel töötlevad, kuid ainult neile, mis on hädavajalikud eelnimetatud eesmärkide täitmiseks – meie ettevõttele IT-teenuste pakkujad ja turundusagentuurid, mille esindajad töötlevad andmeid Töötlejaga sõlmitud lepingute alusel ning ainult vastavalt Töötleja juhistele.

Teil on õigus paluda oma andmetele ligipääsu, nende muutmist, kustutamist, ülekandmist või piirata nende töötlemist, aga eelkõige ka olla vastu nende kasutamisele profiili loomisel. Nõusolek on vabatahtlik, mistõttu võite selle igal ajal tühistada (samuti sõltuvalt individuaalsest kontaktivormist). See ei mõjuta kuidagi töötlemise seaduslikkust, mis viidi läbi nõusoleku alusel enne selle tühistamist. Mõne oma õiguse rakendamiseks pöörduge palun andmekaitseinspektori poole, kelle kontaktandmed ülalpool kirjas on.

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks prioriteet, kuid kui teile tundub, et teie isikuandmete töötlemisel on teie õigusi riivatud või pole seda tehtud GDPR-i nõuetele vastavalt, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.


Täname, et tundsite huvi Renault' sõidukite vastu!

Teie taotlus on edastatud ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust.

E-kirja ei ole võimalik hetkel edastada. Palun proovige mõne aja pärast uuesti.