Renault' teeninduslepingud

Kasuta teeninduslepingute pakkumist, et ennetada ettenägematuid asjaolusid.

meie pakutavad teeninduslepingud

GARANTIIJÄRGNE KAITSE
Tutvu garantiijärgse kaitse Formula Non Stop eelistega.
 • vali meelerahu
  Reisi kogu Euroopas täielikus meelerahus kuni 5 aasta jooksul tänu Renault Assistance'ile, mis aitab sind 24 tundi päevas, 7 päeval nädalas.
 
 • kontrolli oma eelarvet
  Pakume sulle vigaste mehaaniliste, elektriliste ja elektrooniliste osade tasuta remonti või vahetust. Suurenda garantiijärgse kaitse abil oma auto väärtust järelturul.
 
 • vali kvaliteet
  Kasuta täielikku kaitset, mille garanteerib Renault' autoriseeritud esinduste võrgustik.
GARANTIIJÄRGNE KAITSE + ÜLEVAATUSED
Tutvu eelistega, mida pakub garantiijärgne kaitse koos Easy Service ülevaatustega:
 • vali meelerahu
  Reisi kogu Euroopas täielikus meelerahus kuni 5 aasta jooksul tänu Renault Assistance'ile, mis aitab sind 24 tundi päevas, 7 päeval nädalas.
 
 • kontrolli oma eelarvet
  Leping hõlmab auto hooldusprogrammis ette nähtud osade vahetust ja ülevaatuste teostamist vastavalt Renault soovitustele, ning ka garantiijärgset kaitset Formula Non Stop ja Renault Assistance autoabi.
 
 • vali kvaliteet
  Kasuta täielikku kaitset, mille garanteerib Renault' autoriseeritud esinduste võrgustik.
kuidas saame sind veel aidata? sinu Renault ja sina ka…
Renault' teenindus
teenused, mis lihtsustavad sinu igapäevaelu
Renault' teenindus
Renault' teenindus
meie ülevaatus- ja hoolduspakkumised
Renault' teenindus