teenindus ja varuosad

Renault Assistance

Renault Assistance

Kohapealne remont. Rikke kõrvaldamiseks peab kohale saabuma vastava varustusega tehnoabisõiduk. Teenust saab kasutada ainult selliste mehaaniliste rikete puhul, mis ei ole tingitud liiklusõnnetusest.

Kui riket ei ole võimalik kohapeal kõrvaldada, teisaldatakse sõiduk rikke avaldumiskohast lähimasse volitatud Renault’ teenindusse.

Ööpäevaringne autode tehnoabi 
+372 674 77 77.