originaalsed ja tehases taastatud varuosad

Sinu Renault' algupärased omadused säilivad kasutades originaalseid või tootjatehases taastatud varuosi, mis tagavad kvaliteedi, töökindluse ja ohutuse.

Renault' originaalvaruosad


Originaalvaruosad on loodud ja sertifitseeritud Renault' sõidukitele vastavalt tehnilistele nõudmistele, mis vastavad rangeimatele töökindluse, ohutuse ja keskkonnakaitse alastele standarditele.

Renault originaalosade valimine kindlustab su sõidukile parima hinna ja kvaliteedi suhte ning vastupidavuse.

varuosad value+

Value+ on uus varuosade kaubamärk, mis on loodud üle 4 aasta vanustele Renault' sõidukitele. See tagab kõrge kvaliteedi, järgides Renault' rangeid nõudeid ja tehnilisi omadusi.

tootjatehases taastatud varuosad


Meie tehases taastatud varuosad on originaalsed ja täielikult taastatud detailid, millel on uute originaaldetailidega võrdne garantii, kuid hind, mis vastab 3-aastaste ja vanemate Renault' sõidukite jääkmaksumusele.

Tehases ümbertöödeldud varuosade valik annab võimaluse kasutada rohkem kui 2000 pakkumist varuosadele, mis sobivad 3-aastaste ja vanemate Renault’ sõidukite hooldamiseks. Varusade tööstuslik ümbertöötlemine rangete tehniliste spetsifikatsioonide alusel, mis vastavad samadele kriteeriumidele kui uued tooted, võimaldab säilitada sinu sõidukil oma esialgse jõudluse ja järgida samaaegselt ettevõtte säästva arengu poliitikat.
* Mõiste "taastatud" tähendab osi, mis suunatakse ringlusse ja parandatakse vastavalt tootja soovitustele ning mida pakutakse Standardse Asenduse paketis. Volitatud ladu saab sellise varuosa tarnida, kui see on saadaval ajavahemiku jooksul, mis vastab ajale, mil sõiduk on liikumisvõimetu. Samal ajal ei tohi see kujutada tõsist ohtu keskkonnale, tervisele ega liiklusohutusele ning seda ei saa tasuta asendada lepingulise garantii või teeninduslepingu alusel (vastavalt tarbijaõiguste artiklite sätetele 224–23).

tee parim valik Renault' taastatud varuosade kasuks

Kõrge kvaliteet
Need vastavad samadele nõuetele ja neile kehtib sama garantii mis uutele originaalosadele, kuid nende hind on kohandatud 3-aastastele ja vanematele Renault’ sõidukitele.
Säästlikkus
Säästa oma Renault' remondil kuni 50% originaalvaruosade hinnast ning kasuta ikkagi Renault' originaalosade kvaliteeti ja garantiid.
Keskkonnasõbralikkus

Vastab ringmajanduse keskkonnaalastele väljakutsetele: me taaskasutame ja töötleme asju ümber, et vähendada jäätmeid.

Võrreldes uue osa tootmisega, säästab ja vähendab taastamine tooraine kasutamist: -80% energiat, -88% vett,-92% kemikaale -70% jäätmeid.

kuidas saame sind veel aidata?

sinu Renault ja sina ka…

spare parts
Lisagarantii
Lisavarustus sinu autole
Lisavarustus sinu autole
Renault' teenindus