Renault' tehnoloogia, mis on välja töötatud koostöös tuletõrjega

Renault' uuendus, mille eesmärk on päästjate tööd lihtsustada.
RENAULT' ELEKTRIAUTO EI SÜTTI
Elektrisõiduk on potentsiaalselt vähem tuleohtlik kui sisepõlemismootoriga auto (ei ole suures koguses vedelikke, vähem kergesti süttivaid komponente jne). Renault elektriautode akudel on väga kõrge ohutustase, mis vähendab oluliselt tulekahjuohtu.
RENAULT' KOOSTÖÖ TULETÕRJEGA
2010. aastal alanud Renault' ja tuletõrje koostöö on aja jooksul tihenenud. Rakendatud meetmetest on välja kasvanud uued tehnoloogiad, mis lihtsustavad veelgi tuletõrjujate tööd ja võimaldavad vähendada reageerimisaega.
PÄÄSTETÖÖDE LIHTSUSTAMINE
Koostöö tulemusena lihtsustab uuenduslike süsteemide (Fireman Access, QRescue by Renault) laialdane kasutamine tuletõrjujate tööd sündmuskohal ning aitab kokku hoida päästjate ja kannatanute väärtuslikku aega.

Fireman Access


SD Switch


vaata ka

time fighters - Renault
time figthers - Renault ja tuletõrje koostöö
täiustatud juhiabisüsteemid - Renault
täiustatud juhiabisüsteemid