innovatsioon sinu ohutuse nimel

Renault uuendused, et toetada juhte veelgi tõhusamalt.
Research and development - Renault
õnnetuste vältimine on meie missioon
Kehaliste vigastustega liiklusõnnetuste analüüsid näitavad, et veidi üle 90% juhtudest* osutub üheks teguriks inimfaktor: liigne või sobimatu kiirus; juhtimine alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all; vähenenud valvsus sõidu ajal.

Lahenduste pakkumiseks ja liiklemise ohutumaks muutmiseks, töötame välja ennetus- ja tegevusstrateegiat.

* allikas: liiklusohutus 2022
3 uuendust juhtidele
Väga pragmaatiliselt vaadates on meie lähenemine nagu omamoodi „kaitseingli” juurutamine, mis aitab juhtidel ohutumalt sõita. Selle saavutamiseks on kolm tegevustaset:
Safety
TUVASTAMINE JA TEAVE
Süsteem Safety score analüüsib auto sõiduandmeid ja suunab kasutama ohutumaid sõiduvõtteid.
Safety
TOETUS
Safety coach teavitab sind reaalajas võimalikest ohtudest teekonnal.
Safety
ABI
Safe guardian võib ohu tuvastamiselauto kiirust vähendada ja avariirežiimi aktiveerida.

safety score

Research and development - Renault
personaalsed nõuanded
Ohutusskoor analüüsib autosse paigaldatud andurite poolt edastatud andmete põhjal juhi sõidukäitumist. See koostöös Prantsuse autokooliga välja töötatud süsteem annab peagi igale sõidustiilile kohandatud juhiseid nelja kriteeriumi alusel:
  • Safe speed
  • Safe trajectory
  • Safe distance
  • Safe vigilence
SAFE SPEED
Esikaamera tuvastab kiirusepiirangut tähistavad liiklusmärgid ning saadud teavet kombineeritakse kohalike kaardiandmetega (GPS-i abil).
SAFE TRAJECTORY
Esikaamera loeb ka horisontaalseid teemärgiseid; süsteem tuvastab muu hulgas kõik jooneületused; see tuvastab ka külg- ja pikisuunalise kiirenduse ning annab teavet sõidustiili kohta.
SAFE DISTANCE
Esikaamera ja pardaradarid mõõdavad auto ja eesliikuva sõiduki vahelist kaugust. Koheselt arvutatakse välja ka optimaalne kaugus eessõitva sõidukini.
SAFE VIGILENCE
Sisemine kaamera (või rooli liikumise analüüs) tuvastab juhi erksuse ja väsimuse. Esikaamera salvestab peatumised stoppmärkide või punaste fooritulede ees.

safe coach

Research and development - Renault
individuaalsed sõidusoovitused
Safety coach annab soovitusi, lähtudes sõidu ajal tuvastatud peamistest riskiteguritest. Eesmärk on julgustada juhte ohutumalt liiklema.
riskide visualiseerimine
Tänu kaardistamise ja navigatsioonisüsteemi kombinatsioonile teavitatakse juhti reaalajas suurema riskiga alale lähenemisest. See võimaldab sul oma tähelepanu paremini juhtida.
ÜHENDUS SAFETY SCORE'GA
Juhile antud soovitused võtavad arvesse safe speed, safe distance, safe trajectory ja safe vigilance süsteemide kasutamisel saadud tulemusi.
ERINEVAD SOOVITUSTE TASEMED
Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks on safety coach'i nõuanded hästi praktilised.

Näiteks:
  • Safe speed kriteeriumi optimeerimiseks kasuta püsikiirusehoidikut ning kriteeriumi Safe vigilance optimeerimiseks kasuta funktsioone
  • Lane departure warning ja Lane centering
JUHTIDE PREMEERIMINE
Safety coach premeerib juhte, kes "mängu kaasa mängivad", julgustades neid sõlmima näiteks kombineeritud kindlustuspoliisi või kasutama partnertoodete allahindlusi.

vaata ka

Driver-assistance systems - automotive safety - Renault
täiustatud juhiabisüsteemid
roads - automotive safety - Renault
ROADS: Renault operational advanced driving simulator
All-new Renault Scenic E-Tech 100% electric
uus Renault Scenic E-Tech electric