ökodisain

jätkusuutlik disain

Renault Scenic 
Renault Scenic E-Tech 100% electric kehastab Groupe Renault' pühendumust jätkusuutlikule arengule. Selle valdkonna suunanäitajana kasutab sõiduk optimeeritud protsesse ja koosneb vähemalt 18% ulatuses taaskasutatud materjalidest1 ning 24% ulatuses ringmajanduse materjalidest2,3. Eluea lõpus saab 90%4 selle massist, sealhulgas aku, ümber töödelda tööstuslikes ümbertöötluskanalites. See Prantsusmaal toodetud auto avab tee vastutustundlikumale ja ohutumale liikuvusele.
RINGIKUJULINE TOOTMISPROTSESS
Renault Scenicus moodustab kogu sõidukist5 peaaegu 40 kg taaskasutatud plastik. Tootmisel tekkivad alumiiniumijäägid pressitakse kokku ja tagastatakse algsele tarnijale, kes seejärel integreerib need uuesti tootmistsüklisse.
RAJADES TEED ÖKOMUGAVUSELE
Salongis on istmete polstrid, roolikate, armatuurlaua struktuur ja põrandakatted toodetud peamiselt taaskasutatud ja taimset päritolu materjalidest6. See tähendab, et istmetekstiilid sisaldavad kuni 100% taaskasutatud materjali7.
VALDAVAS OSAS TAASKASUTATAV AKU
Valdavas osas taaskasutatav8 aku koosneb kuni 12 moodulist, mida saab eraldi välja vahetada enam kui 20 akude remondikeskuses Euroopas. Sõiduki eluea lõpus, kui seisukord seda võimaldab, saab seda kasutada energia salvestamiseks teistel eesmärkidel.

prioriteetne ambitsioon

ringmajanduse toetamine
Ringmajanduse loogikaga sobivate sõidukite loomine on Renault Grupi prioriteetne eesmärk. Kasutades ümbertöödeldud materjale sisaldavaid kangaid, plastikut, klaasi ja metalle, töödeldes ümber varuosi või taaskasutades akusid, kavatseb Grupp tõusta ringmajanduse liidriks, eesmärgiga kasutada aastaks 2030 oma sõidukite massist 33% ulatuses taaskasutatud materjale.
1 vastavalt standardile ISO 14021.
2 hõlmab materjale, mis on taaskasutatud ISO 14021 standardi alusel ning tootmisjääke, mis on kaasatud tootmisprotsessidesse tööstusettevõtetes.
3 põhineb 87 kW akul, hinnang on hetkel kinnitamisel.
4 enamalt jaolt taaskasutatav toode, taaskasutusprotsent ümardatult 90%, tegelik väärtus on suurem kui 89,72% selle massist, vastavalt Euroopa direktiivile 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust.
5 s.o 17% sõidukis olevate termoplastide ja polüuretaanvahtude kogumassist (239 kg).
6 sõltuvalt versioonist.
7 saadaval techno ja Alpine esprit versioonidel, mille osakaal 2024. a müügiprognoosides on üle 50%.
8 aku koosneb kuni 12 moodulist, mida saab eraldi välja vahetada enam kui 20 akude remondikeskuses Euroopas.