laadimine

Kodus, tööl, teel olles - Renault Scenic pakub erinevaid laadimisvõimalusi.
KIIRLAADIMINE TEEL OLLES ALALISVOOLU LAADIMISJAAMAST
Reisi Scenic'uga ilma piiranguteta: täis akuga teele asudes ja teel olles 150 kW alalisvoolu kiirlaadimisjaamas 30 minutit laadides, saad sõita maanteel 600 km1.
VAHELDUVVOOLU LAADIMINE TEEL OLLES
Renault Scenic'u sisseehitatud 22 kW laadimisseade tagab kiire ja säästliku laadimise vahelduvvooluga. Saad taastada 50% sõiduulatuse long range aku puhul 2 tunniga ja comfort range aku puhul umbes pooleteist tunniga.
KODUS LAADIMINE
Renault Scenic'ut saab kergesti laadida kodusest laadimisseadmest wallbox, võimsamastd pistikupesast või aeg-ajalt ka tavalisest kodusest pistikupesast. Igapäevaselt saad spetsiaalset 7,4 kW laadimisseadet kasutades laadida akut 15%lt 80%ni umbes 8,5 tunniga.

kaablid ja seadmed

Kodus, tööl või teel olles laadimiseks on Renault Scenic E-Tech 100% electric üks mitemkülgsemaid võimalusi pakkuv sõiduk turul. Auto baasvarustusse kuulub type 3 kaabel, mida saab kasutada koduses laadimisseadmes või avalikus laadimispunktis. Teised kaablid on saadaval lisavarustusena.

laadimisaeg

Järgnevas tabelis on toodud laadimisajad soovitava päevase laetuse taseme kohta. Antud väärtused kehtivad optimaalsetes oludes. Lisainfo on saadaval simulaatoris.
paigaldise tüüp  laadimispunkti minimaalne võimsus  sõiduki laadimisvõimsus  vajaminev kaabel  aku laetuse tase  laadimisajad   
comfort aku (60 kWh)  long-range aku (87 kWh)  
avalik alalisvoolu kiirlaadimisjaam  150kW 130/150kW alalisvool²  laadimispunkti küljes olev kaabel  15-80% 32 min 37 min
avalik laadimispunkt  22kW 22 kW vahelduvvool    mode 2 laadimiskaabel, mis on ostes autoga kaasas (kolmefaasiline)    15-80% 1h 50 min 3h 00 min
kodune laadimispunkt  7,4kW 15-80% 6h 01 min 8h 27 min
avalik laadimispunkt  22kW 7,4 kW vahelduvvool    mode 2 laadimiskaabel, mis on ostes autoga kaasas (ühefaasiline)    15-80% 6h 01 min³  8h 27 min³  
kodune laadimispunkt  7,4kW 15-80% 6h 01 min  8h 27 min
¹ optimaalsetes kasutustingimustes, kasutades Google Mapsi, keskmise sõidukiirusega 110 km/h.
² maksimaalne tippvõimsus sõltub versioonist (vaata konfiguraatorit). Pea meeles, et alalisvoolu laadimine pole lineaarne, mistõttu võivad tulemused varieeruda sõltuvalt aku laetuse tasemest ja aku temperatuurist.
³ kasutades vahelduvvoolu pardalaadijaid, potentsiaalne laadimisvõimsuse tase võib erineda sõltuvalt asukohariigist ja varustusest.

kordumakippuvad küsimused

KUIDAS ELEKTRIAUTOT LAETAKSE?
Kas vahelduvvoolu (DC) või alalisvooluga (DC). Tavapärastes laadimisjaamades (kodustes ja avalikes) kasutatakse vahelduvvoolu. Alalisvoolul töötavad maanteede ääres asuvad kiirlaadimisjaamad. Veoakut laetakse alalisvooluga, mistõttu muudab autolaadija ise vahelduvvoolu alalisvooluks, kui auto on ühendatud vahelduvvoolu laadimisjaamaga.
KUIDAS LAETAKSE ELEKTRIAUTOT KODUS?
Paigalda oma koju lihtsalt tugevdatud pistikupesa või laadimisseade, et laadida oma sõidukit kaasasoleva kaabliga type 2. Aeg-ajalt võid autot laadida ka kodusest pistikupesast, kasutades lisavarustusena saadaolevat Flexicharger kaablit.
MILLINE ELEKTRIVOOL ON SAADAVAL KODUS?
Kodune pistikupesa peaks optimaalselt tagama 7,4 kW ühefaasilise vahelduvvoolu või 11 kW kolmefaasilise vahelduvvoolu. Sobivad kaablid on type 2 kaabel või Flexicharger kaabel kui soovid kasutada võimsamat kodust pistikupesa.
KUIDAS PAIGALDADA KODUST LAADIMISSEADET?
Võta ühendust oma volitatud Renault' esindusega, kes saab kohaliku partneri abiga pakkuda välja kliendi vajadustele ja valitud sõidukile kõige paremini sobiva laadimislahenduse ning abistada paigaldusel ja kasutamisel. Laadimisjaam tuleks tellida elektrisõidukiga samal ajal.
¹ optimaalsetes sõidutingimustes, kasutades Google Mapsi, keskmine kiirus 110 km/h